Psihijatri

Prim. Domagoj Štimac, dr. med., spec.psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije

zamjenik ravnateljice, voditelj tima i dnevne bolnice

E-mail:

domagoj.stimac@poliklinika-djeca.hr


ZNANSTVENO I STRUČNO OBRAZOVANJE

DODIPLOMSKO: 1988 g. Medicinski Fakultet u Zagrebu

STUPANJ: doktor medicine

POSTDIPLOMSKO: 1996. poslijediplomski studij iz forenzičke psihijatrije

2009. poslijediplomski studij iz dječje i adolescentne psihijatrije

Stručno obrazovanje/specijalizacije: 1996.g. završena specijalizacija iz psihijatrije

Stupanj:

  • specijalist psihijatar
  • subspecijalist psihijatar dječje i adolescentne psihijatrije

2016. promoviran u status primarijusa

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA

Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention) – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic. Zagreb, 2016.

Advanced Forensic Interviewing Training, Zagreb /Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)

Izobrazba iz grupne analize (u tijeku)

Harvardski program psihotraume

Tečaj iz sportske medicine

Edukacija iz kriznih intervencija

Edukacija iz forenzičke evaluacije

Trening s područja zlostavljanja i zanemarivanja djece (1996. – 2000.)

ČLANSTVA
Hrvatska liječnička komora, Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko psihijatrijsko društvo

Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju

Institut za grupnu analizu

Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju

Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež


PRETHODNO RADNO ISKUSTVO

Medicinski centar Sisak

Neuropsihijatrijska bolnica Dr I. Barbot Popovača

Opća bolnica dr. Ivo Pedišić Sisak

Od 2002. Zamjenik Ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba


NASTAVNA DJELATNOST

Vanjski suradnik u naslovnom suradničkom zvanju asistenta na Filozofskom fakultetu u Osijeku na kolegiju Dječja i adolescentna forenzična psihologija

OSTALE DUŽNOSTI I ISKUSTVO

Jedan od osnivača Županijskog savjetovališta za prevenciju ovisnosti Sisačko-moslavačke županije

Stalni sudski vještak za psihijatriju (od 1998.g.)


PUBLIKACIJE

Poglavlja u knjizi:

  • Štimac, D. (2008). Što znači baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece u prevenciji spolnog zlostavljanja?. Baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece, Vidović, L. (ur.), 2008., Zagreb: Pravobranitelj za djecu.
  • Štimac, D. (2010). Tretman seksualno zlostavljane djece. Tretman seksualnih delikvenata i zaštita zajednice, Mužinić, L. i Vukota, Lj. (ur.), 2010, Zagreb: Medicinska naklada.

Više stručnih i znanstvenih radova iz područja zlostavljanja i zanemarivanja djece

NAGRADE

Priznanje Hrvatskog liječničkog zbora/podružnica Sisak

Nagrada Multidisciplinarnom Timu 2008. Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN)