Neuropedijatar

Docent, Primarijus, dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr. med., spec. pedijatar, subspecijalist dječje neurologije

pomoćnica ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite

E-mail:

vanja.slijepcevic@poliklinika-djeca.hr

E-mail:

RADNO ISKUSTVO

2016  →
Docent, Hrvatsko Katoličko Sveučilište
2016  →
Primarijus
2015
Sudski vještak, polje Pedijatrija
2015→
Nositelj Kolegija “Neuroznanost u socijalnom radu”, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2014→
Pedijatar, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba
2014→
Znanstveni suradnik, Medicinski fakultet Split, Katedra za pedijatriju
2014→
Član radne skupine od strane Liječničke komore za izradu akreditacijskih standarda za neonatologiju
2012→
Predavač na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu
Predmet: Neurološki pristup u razvojnoj rehabilitaciji
2009→
Subspecijalizacija / subspecijalist dječje neurologije
2009→
Neuropedijatar pri Zavodu za neonatologiju, nositelj neurološke polikliničke službe
2008→
Praćenje neurorizične djece, te djece majki ovisnica
2008 →
Specijalist pedijatar
Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice/Klinika za ginekologiju i porodništvo
2008 – 2010
Predavač-nastavnik
Predmet Pedijatrija sa osnovama genetike
Škola za primalje Zagreb
2002 – 2008
Liječnik, specijalist pedijatar
Klinika za pedijatriju KBC Osijek
1998 – 2002
Liječnik na specijalizaciji iz pedijatrije
Klinika za pedijatriju KBC Osijek
2003 →
Asistent
Znanstveno nastavne aktivnosti
Katedra za pedijatriju Medicinski fakultet Osijek Sveučilište u Osijeku
Huttlerova 4, 31000 Osijek (Hrvatska)
2001 →
Suradnik istraživač u znanstvenom projektu Sprečavanje i liječenje razvojnih poremećaja u djece Projekt br 0219111 Voditelj: prof.dr.sc. Milivoj Boranić
Suradnik istraživač, Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske
2003→
Suradnik istraživač u međunarodnom projektu istraživanja bolesti otočnih populacija
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Igor Rudan
2012 →
Edukator UNICEF
Edukacija zaposlenika
UNICEF Promicanje dojenja


OBRAZOVANJE

2016
Izbor u znanstveno – nastavno zvanje Docent, za znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, Polje Kliničke medicinske znanosti, Grana Pedijatrija

2016
Priznavanje statusa Primarijus

2010
Doktor znanosti
Doktorska disertacija Tema:”Utjecaj osobne heterozigotnosti genoma na pojavnost sekularnih promjena visine, inteligencije i menarhe”
Sveučilište u Osijeku Medicinski fakultet Osijek

2013
International certificate,  American Academy of Pediatrics
Medical Education and organisation /zvanje edukator
Stručno usavršavanje poslovima edukacije, interpersonalnih odnosa i organizacije u sustavu zdravstva
American Austrian Foundation

2009 →2013
Liječnik na subspecijalizaciji iz dječje neurologije
KBC Sestre milosrdnice
Subspecijalist

2010
International certificate, Child Hospital of Philadelphia
Neuromatbolic disease
American Austrian Foundation
Međunarodna stipendija

2007 – 2007 Međunarodna stipendija
Pediatric neurology, Child Hospital of Philadelphia
Stručno usavršavanje iz pedijatrijske neurologije
Child Hospital of Philadelphia

2002 – 2004
Poslijediplomsko znanstveno obrazovanje
Medicinski fakultet Osijek Sveučilište u Osijeku (Znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo)

2000 – 2002
Specijalističko poslijediplomsko usavršavanje iz pedijatrije
Stručni poslijediplomski studij (KBC Zagreb)


STRUČNA USAVRŠAVANJA

2016. Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention), Zagreb – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic.

2015. Advanced Forensic Interviewing Training, Zagreb – Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)

2013. Certificate educator in Medical education and organisation, American Academy of Pediatrics

2012. Tečaj neurometaboličke bolesti

2011. Neuromišićne bolesti, tečaj HIIM, Hrvatsko društvo za kliničku genetiku

2009. Tečaj Nasljedne metaboličke bolesti 2009, Glavna tema “Bolesti središnjeg živčanog sustava”

2008. Tečaj Advance Pediatric Life Support

2008. Napredni tečaj novosti u neurosonološkoj dijagnostici

2006. Tečaj Collor Dopler intrakranijske i ekstrakranijske cirkulacije

2005. Tečaj ˝ Brain Academy ˝ – Nova dostignuća u liječenju epilepsije

2004. Tečaj ˝ From clumsiness to cerebral Palsy˝

2003. Tečaj ultrasonografije u ranom otkrivanju promjena moždanih struktura (UZV mozga novorođenčadi i dojenčadi)

2002. Tečaj akupunkture


ČLANSTVA

Hrvatsko pedijatrijsko društvo

Hrvatsko društvo za dječju neurologiju

Akademija za razvojnu rehabilitaciju

Hrvatska liga za borbu protiv epilepsije

Hrvatsko društvo za akupunkturu

Hrvatsko društvo za rijetke metaboličke bolesti

Intenational Leaguae against Epilepsy ( ILAE)

Child Dissability Organisation

Hrvatsko društvo za kliničku genetiku

Hrvatsko društvo za humanu genetiku

Child Neurology association

European pediatric neurology society

World Federation of Neurology


POGLAVLJA U KNJIZI

Rudan I; Rudan D; Saftic V; Music Milanovic S; Stevanovic R; Vuletic G et al. Zdravstveno stanje, specifične bolesti I očekivano trajanje života stanovništva hrvatskih otoka//Stanovništvo Hrvatskih otoka 2001./Smoljanovic, Mladen:Smoljanovic,Ankica;Rudan Igor (ur.) Split:Laser plus d.o.o. Zagreb 2008. str 69-83


POPIS PUBLICIRANIH RADOVA

1. Saftić V, Mandić Z, Vrdoljak J, Bašica I, Ižaković S. Procjena uspješnosti terapije i prognoza u dječjoj astmi parametrima iz plazme. Paediatria Croatica 1998;42(Suppl2)

2.Grahovac-Cvenić S, Saftić V: Rijetke razvojne anomalije bubrega-cista kaliksa Tečaj stručnog usavršavanja iz pedijatrije; 1999, Osijek

3. Saftić V., Mandić Z, Vrdoljak J, Bašica I, Šerić V, Klinička i epidemiološka obilježja infekcije sa Mycobacterium tuberculosis u djece liječene na pedijatriji Kliničke bolnice Osijek u razdoblju od 1989. do 1999. godine. Paediatria Croatica 2000; 44 (suppl 3).

4. Saftić V. Incidencija i prevalencija djece sa DM tip 1 liječene u Dječjem Odjelu Kliničke bolnice Osijek u periodu od 1990. do 2000. godine

5. Pavicic D, Oreskovic S, Rudan I, Rudan D, Bozicevic I, Bistrovic D, Vrdoljak A, Vorko-Jovic A, Biloglav Z, Kolaric B, Kujundzic-Tiljak M, Sonicki Z, Vuletic G, Fajdic J, Polasek O, Kolcic I, Serdar S, Troskot R, Saftic V, Rudan P. Youth and AIDS–a study of attitudes, knowledge, behavior and risks in the post-war Croatia. Coll Antropol. 2003 Jun;27(1):161-72

6. Saftić R, Splavski B, Saftić V. Clinical evaluation of the guidelines recommendations for treating patients with severe head injury. In: Abstracts, 12th European Congress of Neurosurgery, September 7-12, 2003, Lisboa, Portugal, p 257.

7. Saftić V, Hafner K, Liječenje refrakternih epilepsija u djece Paediatria Croatica 2004; 44 (suppl 2)

8. Saftić V. Hafner K, Glavobolja u dječjoj dobi, kliničke značajke i liječenje Tečaj trajne izobrazbe, Osijek, 2005.

9. Saftic V, Baraban D, Djevojčica sa neurofibromatozom tip 1, smetnjama ponašanja i koncentracije i hiperintenznom zonom bazalnih ganglija. 4. hrvatski neurološki kongres, Osijek 2005.

10. Saftic R, Saftic V, Splavski B, Reducing mortality and improving quality of life on patients with severe brain trauma by applying guideline’s recommendations. 13th World congress of neurological surgegery, Marrakesh 2005.

11. Safić V. Petrović D, Epidemiološke značajke pojavnosti epileptičkog statusa u djece liječen u Odjelu za dječje bolesti KB Osijek tijekom petogodišnjeg razdoblja ( 2001.-2006. godine), Paediatria Croatica Vol. 50 suppl. 2 (2006)

12. Saftić V. Utjecaj hiperintenznih zona Globus paliduma na ponašanje i koncentraciju u pacijentice oboljele od Neurofibromatoze Tip 1, Paediatria Croatica, Vol 50 suppl 2, 2006

13. Saftic V, J Arambasic Ekspresija simptoma u Anderson Fabrijevoj bolesti, VII Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva Osijek, 2006

14. Saftić V, Anderson Fabrijeva bolest i epilepsija, 2. Kongres neurologa, BiH 19.-12.11.2006.

15. Saftić V, Lj. Pinotić, J. Arambašić, Z. Mandić, K. Pinotić Smetnje gutanja i recidivno povraćanje kao znak kronične infekcije mokraćnih putova u dojenčeta, Paediatria Croatica Vol 50, suppl 2, 79

16. Saftić V, Rudan D, Zgaga L, Mendelian diseases and conditions in Croatian island populations: historic records and new insights, Croatian Medical Journal CMJ 2006, 47 4;543-552

17. Saftic V, Fabry disease – Clinical features of renal failure in 16 years old girl with epilepsy and cerebral palsy – 18th Danube Symposium of Nephrology, 26-30.9. 2006, Novi Sad

18.Saftic V, Anderson Fabrijeva bolest, 5. Hrvatski Neurološki Kongres, Osijek, 2007

19. Mrsic M, Saftic V, Fabry disease, International congress of rare metabolic disease, Rome, 2007

20. Saftic V, Mrsic M Renal failure as a first sign of Anderson Fabry disease in early age, Workshop of rare metabolic disease, Bruxelless, 2007

21. Mrsic M, Saftic V, B Jeren-Strujić, K Fumić, B Kudumija, S Ditz, P Kes, V Matijević, Fabry disease-Why are we too late? Acta Paediatrica Vol 97 (supl457), 106-113 April,2008.

22.Saftic V, Epilepsy and Anderson Fabry disease, 28th International Epilepsy Congress, Budapest, 2009

23. Saftic V, Zakanj Z, Borosak J, Tumbri J, Zah V, Starcevic M, Hipoksično ishemijske encefalopatije novorođenačke dobi , 3. tečaj trajne izobrazbe liječnika, 2009

24. Comparative assessment of methods for estimating individual genome-wide homozygosity-by-descent from human genomic data. / Polasek, Ozren; Hayward, Caroline; Bellenguez, Celine; Vitart, Veronique; Kolcić, Ivana; McQuillan, Ruth; Saftić, Vanja; Gyllensten, Ulf; Wilson, James F; Rudan, Igor; Wright, Alan F; Campbell, Harry; Leutenegger, Anne-Louise.

In: BMC Genomics, Vol. 11, 2010, p. 139.

25. Saftic V, Zakanj Z, Neonatalni apstinencijski sindrom, 9.Kongres Hrvatskog Pedijatrijskog Društva, listopad 2010.

26. Saftic V, Mejaški Bosnjak V, Rešić A, PHACE Syndrome-our experience, Journal of Pediatric Neurology, supll 27, 411, 2011

27.Saftic V, Kako zlostavljanje i zanemarivanje utječe na na mozak u razvoju-Neurobiološki i elektrofiziološki aspekti, posliediplomski tečaj Nasilje nad djecom i adolescentima, Pozvani predavač Osijek, 2011.

28. Saftic V, Zakanj Z, Neonatal Abstinence syndrome-our experience, XXIII ECPM, Paris, 2012

29. Bilić V., Saftic V, Utjecaj traumatskih iskustava zlostavljanja na ponašanje i učenje djece, 8. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, Zagreb, 2012.

30. Saftić V, Utjecaj opijata na pojavnost novorođenačkog sindroma ustezanja i neurološki perinatalni ishod, X. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, Pula, 2012.

31. Li Chen, Yaohua Dai, Yanfeng Zhang, Qiong Wu, Diana Rudan, Saftić V, Michelle H.M.M.T. van Velthoven, Jianqiang Su, Zangwen Tan, Robert W. ScherpbierCMJ 2013; 54: 146-56, A comparison between antenatal care quality in public and private sector in rural Hebei, China

32. Qiong Wu, Michelle H.M.M.T. van Velthoven, Li Chen, Josip Car, Diana Rudan, Saftić V, Yanfeng Zhang, Ye Li, Robert W. Scherpbier CMJ 2013; 54: 157-70, Improving the intake of nutritious food in children aged 6-23 months in Wuyi County, China – a multi-method approach

33. Saftic V, Zakanj Z, Osobitosti perinatalnog ishoda trudnoća nakon potpomognute oplodnje, IX hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi, Brijuni, 2013.

34. Saftić V, Možemo li prevenirati cerebralnu paralizu-od dr. Little-a do epigenetike, Tečaj trajne edukacije, Intrapartalni nadzor, Zagreb, travanj 2014.

35. Saftić V, Bilić N, Radović Radovčić S, Drug use during pregnancy-fetal implications, European Congress of fetal medicine, lipanj 2014.

36. Saftić V, What do we know about neonatal abstinence syndrome in neonates exposed to methadone, European Congress of fetal medicine, lipanj 2014.

37. MatejaBirkić, Ivka Djaković, Vesna Gall, Vanja Saftić, Petra Radulović, Vesna Košec,Nada Bilić : Osteohondrodisplazije- prikaz slučaja letalne i neletalne skeletne displazije/ Gynaecologia et perinatologia supll.

38. Vanja Saftić, Liječnici obiteljske medicine u sprječavanju i prepoznavanju nepovoljnih okolišnih činitelja razvoja, pozvano predavanje, PIN,2016, Opatija

39. Vanja Saftić, Zašto nam je potrebna strategija prevencije toksičnog stresa u dječjoj dobi?,pozvani predavač; Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika,Motovun 2016