Medicinske sestre

Snježana Ulovec, med.sestra

E-mail:

medicinske.sestre@poliklinika-djeca.hr

Obrazovanje:

  • Srednju školu „Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje“ završila 1983.god. u Bjelovaru i stekla stručnu spremu – medicinska sestra općeg smjera.
  • Godine 1987. stekla stručnu osposobljenost za samostalan rad na poslovima medicinske sestre, SSS. Uvjerenje je izdala Klinika za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“, u Zagrebu,
  • Završila edukaciju iz EEG-a 2015. – Zavod za neurologiju, Referalni centar Ministarstva zdravlja za predoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom, Klinička bolnica Dubrava, u Zagrebu.

Hrvatska komora medicinskih sestara izdala joj je Odobrenje za samostalan rad za razdoblje od 01.10.2016. do 30.09.2022.

Prethodno radno iskustvo:

• od 1983.-1988. godine radi kao medicinska sestra u Zavodu za rehabilitaciju djece oboljele od cerebralne paralize (danas Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama) Zagreb Goljak2, Zelengaj 37,

• od 1988.-1994. godine radi kao medicinska sestra na radnom mjestu zubnog asistenta u Domu zdravlja „Medveščak“ u Zagrebu,

• od 1994.-1995. koristi produženi porodiljski dopust koji je u radnoj knjižici evidentiran kao produženo osiguranje,

• od 1996. godine radi kao administrator u Biro-economic d.o.o. u Zagrebu.

  • od ožujka 2011. g. zaposlena je u Poliklinici za zaštitu Djece grada Zagreba.