Medicinske sestre

Manuela Javorović, med.sestra

E-mail:

medicinske.sestre@poliklinika-djeca.hr

Obrazovanje:

Srednju medicinsku školu „Dr. Andrije Štampara“ završila je 1988. godine u Zagrebu.

Prethodno radno iskustvo:

Pripravnički staž obavila je u Dječjem vrtiću „Grigor Vitez“ u Samoboru gdje je radila od 1988. do 1990. godine.  Sljedećih sedamnaest godina radila je kao medicinska sestra u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a od 2007. zaposlena je u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba.