Defektolozi

Dora Kralj, prof.defektolog-socijalni pedagog

Defektolozi ZNANSTVENO I STRUČNO OBRAZOVANJE DODIPLOMSKO: Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Smjer Poremećaji u ponašanju, Sveučilište u Zagrebu, 1997.-2002. TEMA: Poremećaji prehrane u adolescenciji STUPANJ: Profesor socijalni pedagog Ostala stručna usavršavanja 2016. i 2017. Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention), Zagreb – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic. 2015. [...]

Pročitajte više >

Tanja Manović, prof.defektolog-socijalni pedagog

Defektolozi ZNANSTVENO I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 2001-2007 Dodiplomsko: Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Poremećaji u ponašanju Tema: Poslije porođajna depresija i čedomorstvo Stupanj: Profesor socijalni pedagog OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA 2016 Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention), Zagreb – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic. 2015 Advanced [...]

Pročitajte više >

Renata Fridrih, prof. defektolog – logoped

Defektolozi E-mail: renata.fridrih@poliklinika-djeca.hr ZNANSTVENO I STRUČNO OBRAZOVANJE: Dodiplomsko: Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, smjer: logopedija TEMA: „Utjecaj straha na pojavu mucanja i likovni prikaz doživljaja vlastitog svijeta (i rata) (1994). Stupanj: profesor defektolog – logoped OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA: 1994. „Rat, trauma , oporavak” , Fakultet za defektologiju , Sveučilišta u Zagrebu (ERF): Prvi kongres [...]

Pročitajte više >