Katalog informacija

Rebalans Financijskog plana za 2015.

Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka  24.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj  15.rujna,  2015. godine, donosi: Rebalans Financijskog plana za  2015. (Dokument za preuzimanje:  Financijski plan 2015 rebalans (480 KB)