Katalog informacija

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11)

ne postoje gospodarski subjekti s kojima Poliklinika za zaštitu djece grada

Zagreba ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.