Javna nabava

Pravilnik o bagatelnoj nabavi

Na temelju članka 24. Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi Upravno vijeće Poliklinike donijelo je sljedeći Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave roba i usluga do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn: Pravilnik o bagatelnoj nabavi (PDF)