Javna nabava

Pravilnik o bagatelnoj nabavi

Javna nabava Na temelju članka 24. Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi Upravno vijeće Poliklinike donijelo je sljedeći Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave roba i usluga do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn: Pravilnik o bagatelnoj nabavi (PDF)

Pročitajte više >

Izmjena plana nabave za 2016. godinu

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11 i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 13. 12. 2016. donosi sljedeću Izmjenu plana nabave za 2016. godinu: Izmjena plana nabave za 2016 (PDF).

Pročitajte više >

Izmjena plana nabave 2016

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11 i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 28. rujan 2016. donosi Izmjenu plana nabave za 2016. Dokument izmjene plana nabave možete pregledati ovdje: Izmjena plana nabave 2016 (PDF, 272 KB)

Pročitajte više >

Druga izmjena Plana nabave za 2015.

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka  24.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na  sjednici  održanoj 16.6. 2015. donijelo je sljedeću Izmjenu plana o nabavi:   Plan nabave 2015 2. izmjena (PDF, 294 kB)

Pročitajte više >

Izmjena Plana nabave za 2015.

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka  24.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na  sjednici  održanoj 27.4. 2015. donijelo je sljedeću Izmjenu plana o nabavi:

Pročitajte više >

Plan nabave za 2015.

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka  24.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 16.12.2014. donijelo je Plan nabave za 2015 koji možete preuzeti ovdje: Plan nabave 2015 (PDF, 263 kB).

Pročitajte više >

Plan nabave za 2014.

Javna nabava Plan nabave 2014 (PDF) Plan nabave 2014. 1.Izmjena (PDF)

Pročitajte više >

Plan nabave za 2013.

Javna nabava Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba Đorđićeva 26,   OIB: 81725888904 Temeljem čalna 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka   Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na  sjednici održanoj 18.12.2012. PLAN NABAVE ZA 2013. godinu. EV Konto Procijenjena Vrsta Ugovor Planirani Planirano Napomena R.br. Naziv predmet nabave evidencijski financijskog vrijednost postupka [...]

Pročitajte više >

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Javna nabava R.br Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog ugovora Razdoblje na koje je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora 1. 02-10 Usluge iz dodatka IIb 29.3.2010. 83.987,74 kn + PDV 01.4.-31.12.2010. Zaštita – Zagreb d.d, Savska cesta 163b, [...]

Pročitajte više >