Katalog informacija

Izmjena Plana nabave za 2014.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. 12. 2014. donesena je 2. izmjena Plana nabave za 2014. godinu:

Plan nabave 2014. 2.izmjena (PDF)