Katalog informacija

Financijski plan za 2018. godinu

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 19. prosinca 2017. donijelo je sljedeći financijski plan za 2018. godinu (dokumenti za preuzimanje u PDF-u)

Plan nabave 2018

Plan prihoda 2018-2020

Plan rashoda i izdataka 2018-2020