Katalog informacija

Financijski plan za 2017. godinu

Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11 i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 13.12.2016. donijelo je sljedeći financijski plan za 2017. godinu:

Plan prihoda 2017-2019 (PDF)

Plan rashoda i izdataka 2017-2019 (PDF)

Plan nabave 2017 (PDF)