Katalog informacija

Financijski plan za 2018. godinu

Katalog informacija Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 19. prosinca 2017. donijelo je sljedeći financijski plan za 2018. godinu: Plan nabave 2018 Plan prihoda 2018-2020 Plan rashoda i izdataka 2018-2020

Pročitajte više >

Obrazloženje rebalansa financijskog plana i plana nabave Poliklinike za 2017. godinu

Katalog informacija Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba donijelo je na sjednici 28. studenog 2017. obrazloženje rebalansa financijskog plana i plana nabave Poliklinike za 2017. godinu:

Pročitajte više >

Izmjena plana nabave 2017. i plana rashoda i izdataka 2017-2019.

Katalog informacija Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je na sjednici održanoj 20. lipnja 2017. donijelo odluke o izmjeni plana nabave za 2017. godinu i izmjeni plana rashoda i izdataka za 2017 - 2019. Oba dokumenta dostupna su za pregled i preuzimanje u PDF formatu:

Pročitajte više >

Pravilnik o bagatelnoj nabavi

Javna nabava Na temelju članka 24. Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi Upravno vijeće Poliklinike donijelo je sljedeći Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave roba i usluga do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn: Pravilnik o bagatelnoj nabavi (PDF)

Pročitajte više >

Financijski plan za 2017. godinu

Katalog informacija Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11 i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 13.12.2016. donijelo je sljedeći financijski plan za 2017. godinu: Plan prihoda 2017-2019 (PDF) Plan rashoda i izdataka 2017-2019 (PDF) Plan nabave 2017 (PDF)

Pročitajte više >

Izmjena plana nabave za 2016. godinu

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11 i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 13. 12. 2016. donosi sljedeću Izmjenu plana nabave za 2016. godinu: Izmjena plana nabave za 2016 (PDF).

Pročitajte više >

Izmjena plana nabave 2016

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11 i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 28. rujan 2016. donosi Izmjenu plana nabave za 2016. Dokument izmjene plana nabave možete pregledati ovdje: Izmjena plana nabave 2016 (PDF, 272 KB)

Pročitajte više >

Izmjene financijskog plana i plana nabave za 2016.

Katalog informacija Na sjednici Upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba 21. travnja 2016. donesene su izmjene financijskog plana i plana nabave za 2016, kako slijedi u dokumentaciji koje možete preuzeti ovdje.

Pročitajte više >

Financijski plan i plan nabave za 2016. godinu

Katalog informacija Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11 i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 15.prosinca, 2015. godine, donijelo je Financijski plani plan nabave za 2016. godinu. Dokumente možete preuzeti ovdje: Financijski plan 2016(PDF, 162 KB) Plan nabave 2016.(PDF,493 KB)

Pročitajte više >

Rebalans Financijskog plana za 2015.

Katalog informacija Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka  24.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj  15.rujna,  2015. godine, donosi: Rebalans Financijskog plana za  2015. (Dokument za preuzimanje: 15092015 Financijski plan 2015 rebalans

Pročitajte više >

Druga izmjena Plana nabave za 2015.

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka  24.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na  sjednici  održanoj 16.6. 2015. donijelo je sljedeću Izmjenu plana o nabavi:   Plan nabave 2015 2. izmjena (PDF, 294 kB)

Pročitajte više >

Izmjena Plana nabave za 2015.

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka  24.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na  sjednici  održanoj 27.4. 2015. donijelo je sljedeću Izmjenu plana o nabavi:

Pročitajte više >

Plan nabave za 2015.

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka  24.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 16.12.2014. donijelo je Plan nabave za 2015 koji možete preuzeti ovdje: Plan nabave 2015 (PDF, 263 kB).

Pročitajte više >

Izmjena Plana nabave za 2014.

Katalog informacija Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. 12. 2014. donesena je 2. izmjena Plana nabave za 2014. godinu: Plan nabave 2014. 2.izmjena (PDF)

Pročitajte više >

1 / 212