Katalog informacija

Obrazloženje rebalansa financijskog plana i plana nabave Poliklinike za 2017. godinu

Katalog informacija Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba donijelo je na sjednici 28. studenog 2017. obrazloženje rebalansa financijskog plana i plana nabave Poliklinike za 2017. godinu:

Pročitajte više >

Izmjena plana nabave 2017. i plana rashoda i izdataka 2017-2019.

Katalog informacija Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je na sjednici održanoj 20. lipnja 2017. donijelo odluke o izmjeni plana nabave za 2017. godinu i izmjeni plana rashoda i izdataka za 2017 - 2019. Oba dokumenta dostupna su za pregled i preuzimanje u PDF formatu:

Pročitajte više >

Pravilnik o bagatelnoj nabavi

Javna nabava Na temelju članka 24. Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi Upravno vijeće Poliklinike donijelo je sljedeći Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave roba i usluga do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn: Pravilnik o bagatelnoj nabavi (PDF)

Pročitajte više >

Financijski plan za 2017. godinu

Katalog informacija Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11 i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 13.12.2016. donijelo je sljedeći financijski plan za 2017. godinu: Plan prihoda 2017-2019 (PDF) Plan rashoda i izdataka 2017-2019 (PDF) Plan nabave 2017 (PDF)

Pročitajte više >

Izmjena plana nabave za 2016. godinu

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11 i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 13. 12. 2016. donosi sljedeću Izmjenu plana nabave za 2016. godinu: Izmjena plana nabave za 2016 (PDF).

Pročitajte više >

Izmjena plana nabave 2016

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11 i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 28. rujan 2016. donosi Izmjenu plana nabave za 2016. Dokument izmjene plana nabave možete pregledati ovdje: Izmjena plana nabave 2016 (PDF, 272 KB)

Pročitajte više >

Izmjene financijskog plana i plana nabave za 2016.

Katalog informacija Na sjednici Upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba 21. travnja 2016. donesene su izmjene financijskog plana i plana nabave za 2016, kako slijedi u dokumentaciji koje možete preuzeti ovdje.

Pročitajte više >

Financijski plan i plan nabave za 2016. godinu

Katalog informacija Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11 i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 15.prosinca, 2015. godine, donijelo je Financijski plani plan nabave za 2016. godinu. Dokumente možete preuzeti ovdje: Financijski plan 2016(PDF, 162 KB) Plan nabave 2016.(PDF,493 KB)

Pročitajte više >

Rebalans Financijskog plana za 2015.

Katalog informacija Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka  24.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj  15.rujna,  2015. godine, donosi: Rebalans Financijskog plana za  2015. (Dokument za preuzimanje: 15092015 Financijski plan 2015 rebalans

Pročitajte više >

Druga izmjena Plana nabave za 2015.

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka  24.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na  sjednici  održanoj 16.6. 2015. donijelo je sljedeću Izmjenu plana o nabavi:   Plan nabave 2015 2. izmjena (PDF, 294 kB)

Pročitajte više >

Izmjena Plana nabave za 2015.

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka  24.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na  sjednici  održanoj 27.4. 2015. donijelo je sljedeću Izmjenu plana o nabavi:

Pročitajte više >

Plan nabave za 2015.

Javna nabava Temeljem člana 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka  24.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na sjednici održanoj 16.12.2014. donijelo je Plan nabave za 2015 koji možete preuzeti ovdje: Plan nabave 2015 (PDF, 263 kB).

Pročitajte više >

Izmjena Plana nabave za 2014.

Katalog informacija Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. 12. 2014. donesena je 2. izmjena Plana nabave za 2014. godinu: Plan nabave 2014. 2.izmjena (PDF)

Pročitajte više >

Plan nabave za 2014.

Javna nabava Plan nabave 2014 (PDF) Plan nabave 2014. 1.Izmjena (PDF)

Pročitajte više >

STATUT Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba

Katalog informacija Na temelju članka 3. Odluke o izmjeni Statuta Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, od 12. siječnja 2016., na koju je suglasnost dala Gradska skupština Grada Zagreba 18. veljače 2016. godine, Upravno vijeće utvrdilo je na 37. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2016. godine pročišćeni tekst Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Pročitajte više >

1 / 212