Aktualno

O sigurnosti djece na internetu

Novosti Djelatnici Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba sudjelovali su 1. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Keeping children and young people safe online" održanoj u Varšavi 16. do 17. listopada 2007.

Objavljeno: 18.10.2007. | Pročitajte više >

Aktivnosti na seminarima i konferencijama

Novosti U rujnu 2007. mr.sc. Bruna Profaca je sudjelovala kao predavač na seminaru za djelatnike odjela za maloljetničku delinkvenciju MUP RH koji je održan od 17.do 21.9.2007. u Vanbaldonu. Dr. Domagoj Štimac, psihijatar i mr.sc.dr.med. Danijel Crnković, psihijatar sudjelovali su na trećem Hrvatskom kongresu o psihofarmakoterpiji održanom u Hotel Solaris u Šibeniku 26. do 30. rujna [...]

Objavljeno: 01.10.2007. | Pročitajte više >

Europska konferencija o traumatskom stresu

Novosti U Opatiji je održana 10. europska konferencija o traumatskom stresu (10th European Conference on Traumatic Stress: Truth and Trust after Trauma) u organizaciji Europskog udruženja za traumatski stres (ESTSS) i Društva za psihološku pomoć iz Zagreba.

Objavljeno: 25.06.2007. | Pročitajte više >

Komplet letaka o nasilju u obitelji

Novosti Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba izdala je Letke za roditelje i stručnjake "Svjedočenje nasilju u obitelji".  Autorice su Tamara Gojković, dipl.socijalna radnica i Dubravka Radaković, prof.

Objavljeno: 25.06.2007. | Pročitajte više >

Priručnik za roditelje adolescenata

Novosti Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Grad Zagreb izdali su priručnik za stručnjake i roditelje TREBAM LI BRINUTI? - PRIRUČNIK ZA RODITELJE ADOLESCENATA. Autorice priručnika su Jadranka Luca Mrđen, prof., Anita Milanović Lambeta, prof., Kristina Škovrlj, prof. i dr. Marija Bačan. Urednica je doc.dr.sc. Gordana Buljan Flander.

Objavljeno: 25.04.2007. | Pročitajte više >

Priručnik o zanemarivanju djece

Novosti Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Grad Zagreb izdali su priručnik za stručnjake i roditelje ZANEMARIVANJE DJECE. Autorice priručnika su dr. Marija Bačan i dr. Vesna Čorić, urednica je doc.dr.sc. Gordana Buljan Flander.

Objavljeno: 07.02.2007. | Pročitajte više >

Suradnja s Uredom Pravobraniteljice za djecu

Novosti Održan je sastanak Ravnateljice i svih stručnjaka Poliklinike s Pravobraniteljicom za djecu Milom Jelavić i njezinim zamjenicama i savjetnicama.

Objavljeno: 28.11.2006. | Pročitajte više >

Seminar o problematici zlostavljanja i razvoda

Novosti U organizaciji Obiteljskog savjetovališta u studenom 2006. u Slavonskom Brodu, jednodnevni seminar na temu problematike zlostavljanja, zanemarivanja te problematike razvoda u obitelji su održale dr. Marija Bačan i Sena Puhovski.

Objavljeno: 25.11.2006. | Pročitajte više >

Radovi prezentirani na psihijatrijskom kongresu

Novosti Na 4. psihijatrijskom kongresu u Cavtatu, u listopadu 2006., stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prezentirali su radove.

Objavljeno: 26.10.2006. | Pročitajte više >

Poliklinici zahvalnica PU Zagrebačke

Novosti Poliklinici je uručena 27. rujna Zahvalnica Policijske uprave Zagrebačke za "Suradnju u unapređenju kvalitete života i razvijanju osjećaja sigurnosti u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji".

Objavljeno: 28.09.2006. | Pročitajte više >

Priručnik o cyberbullyingu

Novosti Objavljen je priručnik  za stručnjake i roditelje u izdanju Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, Grada Zagreba I PU Zagrebačke pod nazivom "Cyberbullying – nasilje preko interneta"

Objavljeno: 25.09.2006. | Pročitajte više >

Nova supervizijska aktivnost Poliklinike

Novosti Započela je nova supervizijska aktivnost u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. Superviziju slučajeva vodi dr. Jadran Morović, psihijatar i psihoterapeut.

Objavljeno: 25.09.2006. | Pročitajte više >

Stručni skup “Psihologija nasilja i zlostavljanja”

Novosti Na znanstveno stručnom skupu “Psihologija nasilja i zlostavljanja” koji se 2006. održao u Osijeku, stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prezentirali su sljedeće radove:

Objavljeno: 25.09.2006. | Pročitajte više >

Fokus grupa protiv dječje pornografije

Novosti INHOPE (The International Association of Internet Hotlines) i ICMEC (International Centre for missing and exploited children) organizirali su fokus grupu pod nazivom "Combating Child Pornography: Slovenia, Slovakia, Czech Republic and Croatia".

Objavljeno: 25.09.2006. | Pročitajte više >

Seminari za stručne suradnike u srednjim školama

Novosti U suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, u prvoj polovici 2006. održano je pet trodnevnih seminara za stručne suradnike koji rade u srednjim školama u cijeloj Hrvatskoj, pod nazivom "Mladi i nasilje u obitelji i školi". Na seminarima je sudjelovalo ukupno 250 sudionika, a realizatori su bili stručnjaci Poliklinike.

Objavljeno: 25.07.2006. | Pročitajte više >