Novosti

ZAPOŠLJAVAMO: Psihijatar (na neodređeno)

Objavljeno: 06.12.2017.

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA, Đorđićeva 26, Zagreb, objavljuje


OGLAS

za prijam u radni odnos

na neodređeno vrijeme


1. Liječnik – specijalist psihijatar/dječji i adolescentni psihijatar – (jedan izvršitelj)

Uvjeti: - VSS, doktor medicine,

- završen Medicinski fakultet,

- završena specijalizacija iz psihijatrije ili dječje i adolescentne psihijatrije,

- odobrenje nadležne komore za samostalan rad.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa, do 14.12.2017.


Prijave se podnose na adresu:

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA,

Đorđićeva 26, Zagreb,

„Za oglas za psihijatra/dječjeg i adolescentnog psihijatra“.


Uz pisanu prijavu natjecatelji moraju priložiti:

- životopis,

- presliku domovnice,

- presliku diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju,

- presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu,

- presliku važećeg odobrenja za samostalan rad,

- elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, uz prijavu je potrebno priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz o nezaposlenosti te dokument iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poliklinika može po potrebi provesti testiranje kandidata.

Poliklinika ima pravo ne izvršiti izbor kandidata.

O rezultatima izbora podnositelji prijava bit će obaviješteni u pisanom obliku.

Sve ostale obavijesti bit će objavljene na web stranici www.poliklinika-djeca.hr.