Novosti

Seminari za stručne suradnike u srednjim školama

Objavljeno: 25.07.2006.

U suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, u prvoj polovici 2006. održano je pet trodnevnih seminara za stručne suradnike koji rade u srednjim školama u cijeloj Hrvatskoj, pod nazivom “Mladi i nasilje u obitelji i školi”. Na seminarima je sudjelovalo ukupno 250 sudionika, a realizatori su bili stručnjaci Poliklinike.