Novosti

Seminar za slovenske stručnjake mentalnog zdravlja

Objavljeno: 13.02.2012.

Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i voditeljica dijagnostike i tretmana dr. sc. Bruna Profaca održale su u Mariboru dvodnevni seminar za stručnjake mentalnog zdravlja Dispanzera za pedopsihijatriju. Seminar se održao 28.1.2012. i 11.2.2012.

Tema seminara je “Intervju sa djecom – žrtvama zlostavljanja: prepoznavanje i kriteriji vjerodostojnosti”. Polaznici edukacije su slovenski psihijatri, psiholozi, defektolozi i socijalni radnici. Ovaj seminar je nastavak suradnje s djelatnicima Dispanzera za pedopsihijatriju Zdravstvenog doma dr. Adolfa Drolca iz Maribora, koja je započela prije dvije godine tijekom stručne posjete mariborskih stručnjaka Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba.