Novosti

Seminar za Centar za rehabilitaciju Silver

Objavljeno: 25.04.2012.

Za djelatnike Centra za rehabilitaciju Silver prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je 24. travnja 2012.  jednodnevni seminar o simptomima i posljedicama seksualnog, fizičkog i emocionalnog zlostavljanja djece, te ih upoznala s mogućnostima pružanja stručne podrške zlostavljanoj djeci.